et-loader

NDT Bobath jako metoda kinezyterapeutyczna dla dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi